Met de introductie van Ditare in uw praktijk biedt u uw patiënten een innovatie die ze zullen waarderen. De voordelen van Ditare zijn voor heel veel patiënten relevant en bieden u de kans om uw praktijk een forse imago boost te geven. En zoals u weet zijn tevreden patiënten uw beste ambassadeurs en vormen ze de basis voor een gezonde, groeiende praktijk met voldoende aanwas van nieuwe patiënten.

Meer keuzes in behandelingen

Met Ditare kunt u het gat vullen tussen een composietvulling en een kroonbehandeling. U biedt, natuurlijk een beetje afhankelijk van de klinische situatie, 3 oplossingen aan voor een casus met de daaraan verbonden voor en nadelen. Door uw patiënt mee te nemen in wat het beste, meest haalbare is, neemt de patiënten acceptatie toe en daarmee ook de tevredenheid.

Een zeg nu zelf, als u 3 – 4 oplossingen gepresenteerd krijgt, kiest u dan altijd voor de goedkoopste?

Niet meer hoeven happen

Intra oraal scannen is een belangrijk patiënten voordeel. Het traditionele happen zorgt vaak voor een kokhals effect en is voor sommige patiënten zelfs een reden om af te zien van een (medisch noodzakelijke) kroonbehandeling.

Bovendien is het scannen sneller en in geval van brugconstructies, ook veiliger. Onderspoelen van de brug met afdrukmateriaal behoort met intra oraal scannen tot het verleden.

Geen loslatende noodvoorzieningen

Bij een traditionele kroon of inlay behandeling heeft de patiënt vaak een noodvoorziening nodig. Dit gaat vaak goed, maar soms ook niet. De ergernis en pijn die het gevolg zijn van loslatende noodvoorzieningen doen afbreuk aan de patiënt tevredenheid en de zijn perceptie van de door u geleverde kwaliteit. Daarnaast zult u deze loslatende voorzieningen (met voorrang) weer vast moeten zetten wat een verstoring van uw programma betekent en natuurlijk ook niet declarabel is.

Kijk vooral even naar de video van David Letterman.

David Letterman on dentists

Meer behandelcomfort, kroon of inlay in 1 afspraak

Patiënten worden steeds drukker en vinden een afspraak bij de tandarts (bijna) nooit leuk. Behandelingen die zich over meerdere zittingen / dagen uitspreiden zijn dan ook niet erg populair. Wanneer u uw patiënten binnen 1 dagdeel compleet kunt behandelen, zal dat door uw patienten zeer worden gewaardeerd.

Lagere prijzen voor betere behandelingen

Met Ditare bent u in staat om het “gat” tussen een composiet vulling en een traditionele kroon te vullen. Prijzen van rond de 300 euro voor een inlay (of “halve” kroon) en 400 euro voor een composiet kroon zijn zeker haalbaar. Hiermee kunt u dus patiënten een behandeling aanbieden die in veel gevallen nog (grotendeels) binnen de aanvullende verzekering valt.

Andere redenen om Ditare aan te schaffen