KIA MIA regeling blijft van kracht voor dentale slijpmachines

Het zat er al aan te komen maar de overheid heeft besloten de aantrekkelijke KIA MIA regeling op chairside apparatuur te versoberen.

De KIA regeling blijft natuurlijk onverkort van kracht op alle investeringen van meer van € 2500,-, de MIA regeling is vanaf 2017 alleen nog maar van toepassing op de dentale frees/ slijp machines.

Achterliggende gedachte is dat tandartsen met een eigen freesmachine het milieu ontzien door werkstukken niet langer door een lab te laten ophalen en bezorgen. Chairside werken is dus niet alleen financieel aantrekkelijk, het is ook goed voor het milieu.