CAD CAM vervaardigde restauraties: eindelijk eigen codes

De NZa heeft met ingang van 2019 aparte tariefcodes gemaakt voor digitaal gefabriceerd kroon- en brugwerk. Hiermee komt een einde aan de onduidelijkheid die jaren heeft bestaan rondom “techniek in eigen beheer” en wordt ruimte gegeven aan de innovatie binnen de tandheelkundige praktijk. De NZa sluit hiermee aan op de realiteit waarbij steeds meer praktijken kiezen voor digitaal vervaardigde restauraties.

Uiteraard zijn wij als Ditare blij met deze duidelijkheid. Immers voor vele tandartsen was deze onduidelijkheid een reden omtrent digitalisering uit te stellen. De belangrijkste codes voor CAD Cam vervaardigde restauraties  zijn

Code Omschrijving Vergoeding
Q4302* Kroon/brugdeel monolitisch (CAD/CAM) € 195,98
Q4312* Inlay/onlay/facing – monolitisch (CAD/CAM) € 180,85
Q4332* Paskroon/brug in transparante kunststof (CAD/CAM) € 49,02
Q8001 Scannen ten behoeve van CAD € 28,23

Bovenstaande tarieven zijn exclusief de materiaalkosten welke als vanouds tegen kostprijs moeten worden geleverd.

Opvallend is dat de NZA behalve een complete pakketprijs ook een tarief heeft opgenomen voor louter het scannen t.b.v. een CAD vervaardiging. Dit betekent, ons inziens, dat ook wanneer een praktijk een digitale afdruk levert aan een digitaal werkend Tand Technisch Lab daar een tarief voor gerekend mag worden. Op deze manier wordt de investering in een (intra orale) scanner alleen ook gestimuleerd. Een wezenlijke verbetering van de kwaliteit van de zorg. Voor meer informatie en de complete tarieflijst: Tarieven techniek in eigen beheer