Ditare, ook voor een gezond rendement

Als praktijkhouder wilt u natuurlijk in de eerste plaats de beste zorg leveren. Maar u wilt ook dat uw investeringen rendabel blijken te zijn. Ditare biedt u de mogelijkheid om de beste zorg te combineren met een goed rendement. En dat alles tegen lagere kosten voor uw patiënt.

De voordelen van Ditare zitten in directe financiële voordelen, tijdsbesparingen en fiscale voordelen

Directe financiële voordelen

Besparing materiaal kosten

Hoeveel geeft u momenteel uit aan materialen om afdrukken te maken? Wat kosten composieten u? Al deze kosten drukken op uw resultaat want u kunt deze niet bij de patiënt in rekening brengen. Met Ditare bespaart u alle kosten die u momenteel maakt voor het maken van een afdruk. Immers of u de kroon nu zelf gaat maken of deze doorstuurt naar uw tandtechnnisch lab, de open workflow van de Ditare scanners laat alle behandelopties open.

Marge techniek in eigen beheer

Door kronen, in- en onlays in eigen beheer te produceren mag u hiervoor de tarievenlijst “techniek in eigen beheer”gaan hanteren. Deze lijst bevat een groot aantal codes die gebruikt mogen worden. Naast deze tarieven mag u in veel gevallen ook de materiaalkosten (zoals de cad cam blokjes) bij de patiënt in rekening brengen. Ons advies is echter om redelijke prijzen te rekenen om zodoende een tussenoplossing tussen de directe composiet vulling en de traditioneel opgebakken indirecte restauraties te bieden.

Rekenvoorbeeld

Dankzij de introductie van CAD CAM bent u in staat om uw patienten een betaalbare en duurzame inlay behandeling aan te bieden als alternatief voor een grote (directe) composiet restauratie. Ook kunt u een betaalbare kroon aanbieden die bovendien snel klaar is. Beide keuzes hebben een positief effect op uw rendement.

Tijdbesparings mogelijkheden

Geen noodvoorziening noodzakelijk

Het werken met Ditare kan u op verschillende fronten veel tijd besparen. Allereerst gaat het scannen van een gebit na enige oefening sneller dan de traditionele manier van het nemen van een  afdruk. Dit scannen kunt u, indien u werkt op meerdere kamers natuurlijk ook prima delegeren aan uw assistente zodat u andere patiënten kunt behandelen.

Daarnaast is er in veel gevallen waarbij u de kroon of inlay dezelfde dag nog kunt plaatsen geen noodvoorziening noodzakelijk.

Tenslotte is door de zeer hoge nauwkeurigheid van de scan, het feit dat u zelf aan kunt geven waar de outline en contactpunten moeten komen te liggen, de kans op remakes veel kleiner.

Sneller plaatsen door betere pasvorm
Taakdelegatie

Fiscale voordelen

Milieu investeringsaftrek (MIA)

De overheid stimuleert U om in deze milieuvriendelijke manier van werken te investeren met de MIA regeling. De mileuwinst zit hem in voorkomen van het gebruik van afdrukmaterialen en het minder heen en weer transporteren van de werkstukken van en naar uw tandtechnisch lab.

Die Mia aftrek is van toepassing op de scanner of de scanner incl. alle soft en hardware om in uw eigen praktijk een restauratie te maken. Indien u optimaal gebruik wilt maken van deze regeling, adviseren wij u om een complete chairside installatie te kopen aangezien een (later gekochte) frees en designsoftware op zichzelf niet in aanmerking komen voor deze regeling. Door de aankoop te verdelen, verliest u dus de MIA mogelijkheden op de frees en design software.

Deze regeling (D1270) stelt u in staat om eenmalig 27% van de totale investering (incl BTW) extra af te trekken van de inkomsten belasting of winst. Jaarlijks worden de regelingen geëvalueerd en pas op 30 dec 2016 wordt door de overheid bekend gemaakt of de stimuleringsmaatregel ook in 2017 zal gelden.

Kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheids aftrek regeling is een regeling die het investeren door u als ondernemer in het algemeen moet stimuleren. Voor deze regeling geldt een ingewikkelde berekeningsmethode maar indien u in het lopende fiscale jaar minder dan 56000 euro heeft geïnvesteerd kunt u 28% van de investering (incl BTW) extra aftrekken van uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Rekenvoorbeeld

Dankzij de KIA MIA aftrek krijgt u een fors deel van de investering terug door de extra aftrekmogelijkheden. Voor een ondernemer in de IB sfeer (dus geen BV) en met een marginaal IB tarief van 52% kan het onderstaand plaatje als illustratie dienen. Hoe e.e.a. echt uitpakt is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie en de vraag in hoeverre u al gebruik heeft gemaakt van de Kia Mia regeling. Wij adviseren u daarom te overleggen met uw accountant.